MENI
REZERVIRAJTE

Naziv projekta: Rekonstrukcija objekta u hotel
(Rekonstrukcija i opremanje postojeće zgrade u HOTEL BAŠTINA )

Kratki opis projekta
Tvrtka Quatro company d.o.o. kupila je postojeći objekt star 105 godina na lokaciji Livanjska 5 u Splitu – zgrada bivšeg Rektorata Sveučilišta u Splitu. Rekonstrukcija postojećeg objekta u Hotel Baština započela je nakon pribavljanja dozvola po projektu rekonstrukcije izrađenog od strane projektantske tvrtke Agro inženjering d.o.o. Zagreb.

Ciljevi i očekivani rezultati:
Opći cilj ovog projekta obuhvaća temeljna, unaprijed definirana načela o Hrvatskoj kao prepoznatljivoj turističkoj destinaciji, konkurentnoj i atraktivnoj za investicije, koja stvara radna mjesta i na održiv način upravlja razvojem na svom cjelokupnom prostoru, njegujući kulturu kvalitete, a svojim gostima tijekom cijele godine pruža gostoljubivost, sigurnost i jedinstvenu raznovrsnost autentičnih sadržaja i doživljaja.

Kao tvrtka koja se do sada bavila isključivo izgradnjom novih stambenih objekata za potrebe tržišta (prodaju), u želji za daljnjim razvojem, Quatro company d.o.o. odlučila je proširiti djelatnost . Realizacijom ovog projekta osnovana je nova poslovna jedinica za poslove u hotelijerstvu.

Za potrebe nove poslovne jedinice tvrtka će uposliti 10 stalnih i određeni broj sezonskih djelatnika (po potrebi). Time se ispunjava jedan od osnovnih ciljeva Operativnog programa “ESIF Krediti za rast i razvoj“ koji ukazuje na dugoročne razvojne ciljeve koje projekt donosi.

Otvaranjem hotela i obavljanjem hotelske djelatnosti tvrtka je proširila svoje djelatnosti na tržištu Grada Splita te Splitsko-Dalmatinske županije.

Osim što se projektom obnove i rekonstrukcije obogaćuje ponuda kvalitetnog turističkog smještaja, uređenjem objekta na samom ulazu u staru gradsku jezgru pridonosi se i općoj slici grada Splita.

Lokacija ulaganja: Županija Splitsko-Dalmatinska

Ukupna vrijednost projekta i iznos kredita iz ESIF izvora
Ukupna vrijednost projekta iznosi 19.198.037,06 kn
ESIF Kredit za rast i razvoj iznosi 8.153.242,03 kn

Ugovor o kreditu potpisan je 14.05.2019. godine

Dinamika realizacije ulaganja
Početak ulaganja - svibanj 2019 godine
Završetak ulaganja - svibanj 2020 godine

Plan otplate kredita
Poček: 2 godine
Rok otplate kredita: 13 godina od isteka počeka -01.01.2035
Dospijeće 1. rate: 01.04.2022
Konačan povrat kreditnih sredstava 15 godina

Kontakt osoba za detaljne informacije: Mario Pulić